Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/home/webmaster.parafiasalwator/html/cl_files/db.php) is not within the allowed path(s): (/alt/home/webmaster.logolap:/home/webmaster.logolap:/usr/lib/php:/var/lib/php/logolap) in /alt/home/webmaster.logolap/strona/cl_files/calendar.php on line 1409

Warning: include(/home/webmaster.parafiasalwator/html/cl_files/db.php) [function.include]: failed to open stream: Operation not permitted in /alt/home/webmaster.logolap/strona/cl_files/calendar.php on line 1409

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/webmaster.parafiasalwator/html/cl_files/db.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /alt/home/webmaster.logolap/strona/cl_files/calendar.php on line 1409

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/home/webmaster.parafiasalwator/html/cl_files/events.php) is not within the allowed path(s): (/alt/home/webmaster.logolap:/home/webmaster.logolap:/usr/lib/php:/var/lib/php/logolap) in /alt/home/webmaster.logolap/strona/cl_files/calendar.php on line 1410

Warning: include(/home/webmaster.parafiasalwator/html/cl_files/events.php) [function.include]: failed to open stream: Operation not permitted in /alt/home/webmaster.logolap/strona/cl_files/calendar.php on line 1410

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/webmaster.parafiasalwator/html/cl_files/events.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /alt/home/webmaster.logolap/strona/cl_files/calendar.php on line 1410
Lektorzy - Parafia Najświętszego Salwatora w Krakowie
ogłoszenia parafialne

cmentarz salwator

wyszukiwarka grobów

wyszukiwarka grobow

błogosławiona bronisława

galeria zdjęć

przyjazne linki

Lektorzy

Kim jest lektor?
Lektor - jest to ministrant czytający publicznie Pismo Święte, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm. Lektor to inaczej ministrant słowa jego zadaniem jest dobre i poprawne czytanie z uwagą na znaki interpunkcyjne tym bardziej, gdyż przemawia on w zgromadzeniu liturgicznym. Przed każdym lektorem, który wykonuje w czasie sprawowania Eucharystii funkcję liturgiczną, jest obowiązek pilnego kształcenia czytania Słowa Bożego. Tę zaszczytną i odpowiedzialną posługę powinien spełniać z czcią i miłością do Pisma św., aby wypowiadane słowo Boże, było jak "żywe i skuteczne", zarówno dla słuchaczy jak i czytającego lektora. Umiejętne wyraĽne i jasne odczytanie słów Pisma św. staje się prawdziwym Słowem Bożym w społeczności. Lektorem jednak nie zostaje się od razu. Posługę słowa poprzedzają zwykle lata ministrantury.
Do zadań lektora należy:
·         wierna służba słowu Bożemu
·         angażowanie się w sprawy Kościoła
·         współpraca w dziele Apostolstwa
·         wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych
·         wykonywanie psalmu
 
Sobór Watykański II postanowił "obficiej zastawić wiernym stół słowa Bożego" i "szerzej otworzyć skarbiec biblijny" (KL 51). Konsekwencją tego jest także troska o właściwą i godną proklamację słowa Bożego.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa funkcję tą mógł wykonywać każdy. Od III wieku sytuacja zmienia się i do tej funkcji wybierano mężczyzn i chłopców, którym przekazuje się te funkcję w specjalnym obrzędzie. We wczesnym średniowieczu lektorat stracił swoje znaczenie, gdyż funkcje lektora przejmowali kapłani, stąd stał się tylko formalnym stopniem do kapłaństwa.

Posługę lektora, jako odrębną posługę także dla świeckich, przywraca i określa Ministeria quaedam. "Lektor jest powołany do właściwej mu funkcji czytania słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym".

Wprowadzenie precyzuje natomiast czynności lektora w czasie Mszy św. Jeżeli nie ma diakona w procesji wejścia, lektor niesie księgę Ewangelii, idzie wtedy przed kapłanem. Jeżeli nie niesie księgi, idzie z innymi ministrantami (por. OWMR 148-149). W czasie Liturgii słowa lektor odczytuje na ambonie czytania, które poprzedzają Ewangelię. Jeżeli nie ma psałterzysty, może wykonać psalm responsoryjny (por. OWMR 150). W przypadku braku diakona lektor może podawać intencje modlitwy powszechnej (por. OWMR 151). On też odczytuje antyfonę na wejście i na Komunię, jeśli nie ma śpiewu na wejście i na Komunię, a wierni ich nie recytują (por. OWMR 152).

Ministeria quaedam określa także obowiązki lektora poza liturgią. Przygotowuje on wiernych do godnego przyjęcia sakramentów, a także przygotowuje innych wiernych do czytania Pisma Świętego w czynnościach liturgicznych, gdy zostają do tego czasowo wyznaczeni. Dobrze byłoby, gdyby te funkcje w naszych parafiach mogli spełniać dobrze przygotowani i posiadający posługę lektoratu wierni świeccy.

spotkania lektorów, w każdy czwartek, godz. 19.00., salka pod plebanią